Działanie 7.1 – Ponowne wezwanie w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 października 2018

Dnia 5 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ponownie wezwał OPS i PCPR z woj. zachodniopomorskiego do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2. Nabór trwał będzie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r., do godz. 15.00.

Szczegółowy opis procedury wyboru projektów jak również niezbędne dokumenty  do skutecznego złożenia dokumentacji aplikacyjnej zostały zawarte w obowiązującym Regulaminie naboru, który nie zostaje przez IP RPO WZ zaktualizowany.