Działanie 7.1 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 lipca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 – stan na dzień 31.07.2020 r. Pobierz plik