Działanie 7.1 – Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 grudnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje cząstkową listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik