Działanie 7.1 – Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 lipca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 dla Działania 7.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik