Działanie 7.1 – Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 13 czerwca 2016

W związku z zakończeniem etapu oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny merytorycznej.
Lista wszystkich wniosków przekazanych do oceny merytorycznej  w ramach Działania 7.1
Lista wszystkich wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1
Lista_wszystkich_wnioskow_przekazanych-do-oceny_meryt_-w_ramach_konkursu_7.1_K07_16.pdf
54,4 KiB
182 Downloads
Szczegóły