Działanie 7.1 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 lutego 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 z dnia 29.08.2019 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono kwotę środków przeznaczonych na konkurs pozwalającą na skierowanie do dofinansowania 11 projektów.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.