Działanie 7.1 – Lista projektów skierowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 stycznia 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 skierowanych do II fazy oceny.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  Pobierz plik