Działanie 7.1 Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

Dodano przez: Daniel Sawicki | 23 czerwca 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

 

Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Typ 1
267,6 KiB
196 Downloads
Szczegóły
Lista członków KOP Działanie 7.1 Typ 1
Lista członków KOP Działanie 7.1 Typ 1
zal.-1-Lista-czlonkow-KOP-7.1.doc
Version: 7.1
2,1 MiB
258 Downloads
Szczegóły