Działanie 7.1 – Informacja o zakończeniu naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 listopada 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 36 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 38 264 339,38 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 30.09.2019 r. do 28.10.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 4.11.2019 r.