Działanie 7.1 drugi typ RPO WZ 2014-2020.Spotkanie informacyjne w Koszalinie.

Dodano przez: admin | 7 kwietnia 2016

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – typ 2 RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.
2016 04 05 Spotkanie Informacyjne 7.1 Typ 2
2016 04 05 Spotkanie Informacyjne 7.1 Typ 2
2016_04_05_Spotkanie_informacyjne_7.1_typ_2_2.pptx
804,4 KiB
192 Downloads
Szczegóły
2016 04 05 Spotkanie Informacyjne 7.1 Typ 2 - Pytania I Odpowiedzi
2016 04 05 Spotkanie Informacyjne 7.1 Typ 2 - Pytania I Odpowiedzi
2016_04_05_Spotkanie_informacyjne_7.1_typ_2_-_pytania_i_odpowiedzi_2.pptx
438,3 KiB
128 Downloads
Szczegóły