Działanie 7.1- Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 15 października 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19.

Zaktualizowano opis punktu 6 Listy – Zgodność wsparcia, podpunkt 3.