Działanie 6.8 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 września 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. I runda – stan na dzień 30.09.2022 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.