Działanie 6.8 – Zbiorcza lista zawartych umów (IV runda)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 maja 2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. IV runda – stan na dzień 31.05.2023 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.