Działanie 6.8 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 grudnia 2019

16 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz

19 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Konkurs nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20

Ogłoszenie nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-06-08-00-ip-02-32-k5820/

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 12 grudnia 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.