Działanie 6.8 – Zakończenie naboru wniosków I rundy konkursowej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 maja 2022

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie naboru dla I rundy konkursowej tj. od dnia 22.04.2022 r. do 23.05.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 13 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 3.222.414,29 PLN.