Działanie 6.8 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 września 2017

Dnia 12 października 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 16 października 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne RPO WZ 2014-2020.
Typ projektów:
Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 9 października 2017 r. do godz. 12:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.