Działanie 6.8 (runda II) – Lista zawartych umów/decyzji

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 stycznia 2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów / decyzji w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. II runda – stan na dzień 31.01.2023 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.