Działanie 6.8 RPO WZ (rehabilitacja poudarowa) – informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 października 2021

14 października 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014-2020 (nabór nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21), przewidzianego na wsparcie placówek leczniczych, w przedsięwzięciach związanych z rehabilitacją i powrotem do zdrowia osób po przebytym udarze mózgu.

Podczas spotkania omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, a także udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczestników pytania.

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO WZ, Beneficjent projektu będzie mógł sfinansować rehabilitację 500 osób po przebytym udarze mózgowym, które dzięki otrzymanemu wsparciu zwiększą swoje szanse na powrót do aktywności zawodowej. Ponadto, przewidziano przeprowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, a także przeszkolenie personelu medycznego. Projekt ma zostać zrealizowany w oparciu o Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego „Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022”.

Prezentacja ze spotkania