Działanie 6.8 RPO WZ – informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 listopada 2020

25 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014-2020, przewidzianego na wsparcie placówek leczniczych w przedsięwzięciach związanych z rehabilitacją i powrotem do zdrowia osób po przebytym udarze mózgu.

Podczas spotkania omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, a także udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczestników pytania.

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO WZ, Beneficjent projektu będzie mógł sfinansować rehabilitację 500 osób po przebytym udarze mózgowym, przeprowadzić działania edukacyjne i informacyjne, a także przeszkolić personel medyczny. Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego „Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022”.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania