Działanie 6.8 RPO WZ (ergonomia pracy – runda II) – informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 lipca 2022

27 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne w formie online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014-2020 (nabór nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22), przewidzianego na wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele podmiotów zainteresowanych aplikowaniem, omówiono głównie błędy popełnione przez Wnioskodawców w trakcie I rundy naboru, a także udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane przez uczestników pytania.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy oraz wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

 

Konkurs został podzielony na rundy i terminy od których można składać wnioski:

I runda od dnia 22.04.2022 r., do dnia 23.05.2022 r. do godz. 15:00:00 – zakończono

II runda od dnia 22.06.2022 r., do dnia 22.08.2022 r. do godz.15:00:00

III runda od dnia 23.08.2022 r. do dnia 24.10.2022 r. do godz.15:00:00

Prezentacja ze spotkania