Działanie 6.8 (rehabilitacja onkologiczna) – Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 stycznia 2021

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K66/20, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.