Działanie 6.8 (rehabilitacja onkologiczna) – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 marca 2021

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K66/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K66/20.