Działanie 6.8 – Projekt wybrany do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 sierpnia 2020

W związku  z rozstrzygnięciem naboru nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20 w trybie nadzwyczajnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację dot. wniosku wybranego do dofinansowania w ramach Działania 6.8  Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Ocena wniosku przeprowadzona była przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Pobierz plik:

Projekt wybrany do dofinansowania