Działanie 6.8 – Ostateczna lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 sierpnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 – stan na dzień 11.08.2020 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.