Działanie 6.8 – Lista zawartych umów (III runda)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 lutego 2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. III runda – stan na dzień 28.02.2023 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.