Działanie 6.8 – Lista zawartych umów – III runda

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 marca 2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. III runda – stan na dzień 31.03.2023 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Pobierz plik