Działanie 6.8 – Lista zawartych umów I runda

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 października 2022

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. I runda – stan na dzień 27.10.2022 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Pobierz plik