Działanie 6.8 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 lipca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 – stan na dzień 30.06.2020 r. Pobierz plik

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.