Działanie 6.8 – Lista wnisoków zakwalifikowanych do II fazy oceny (I tura naboru)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 3 sierpnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny w ramach I tury – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.