Działanie 6.8 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach IV tury

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 lutego 2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny w ramach IV tury – ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 dla Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik