Działanie 6.8 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 stycznia 2019

W związku z zakończeniem oceny wnioskówpod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik