Działanie 6.8 – Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod kątem braków formalnych

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 15 grudnia 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik