Działanie 6.8 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 marca 2018

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu nie przeprowadzono oceny strategicznej. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17.

Pobierz plik:

Lista projektów

Lista członków KOP