Działanie 6.8 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 kwietnia 2020

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20.

Pobierz plik:
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista członków KOP