Działanie 6.8 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 kwietnia 2019

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18.

Pobierz plik:

Listę projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP