Działanie 6.8 – Komunikat WUP

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że z uwagi na trwający proces aktualizacji Planu Działania dla Działania 6.8 ulega zmianie termin ogłoszenia konkursunr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K29/17. Planowany termin ogłoszenia konkursu to wrzesień 2017 r. Dokładna data ogłoszenia konkursu zostanie wskazana w zaktualizowanym harmonogramie konkursów na stronie WUP oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.