Działanie 6.8 (K65) – Lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 kwietnia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20 – stan na dzień 30.04.2021 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.