Działanie 6.8 (IV runda) – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 maja 2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. IV runda – stan na dzień 28.04.2023 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

.