Działanie 6.8 – Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 grudnia 2018

6 grudnia 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania  6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne -Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego „Profilaktyka  i wczesne wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019-2021”.

Podczas spotkania przedstawiono założenia konkursu oraz wytyczne do realizacji projektów. Następnie omówiono wszystkie kryteria, obligatoryjne warunki wsparcia oraz udzielano odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu, zgłaszane w czasie spotkania.

Prezentacja ze spotkania