Działanie 6.8 – Informacja po spotkaniu w Szczecinie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 grudnia 2019

16 grudnia 2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne – nr konkursu: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-06-08-00-ip-02-32-k5820/

Projekty ukierunkowane są na realizację programów profilaktycznych zintegrowanych z populacyjnymi programami wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele Działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów. Udzielono również odpowiedzi na pytania uczestników.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego