Działanie 6.8 – Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 grudnia 2019

19 grudnia 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne – nr konkursu: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-06-08-00-ip-02-32-k5820/

Projekty ukierunkowane są na realizację programów profilaktycznych zintegrowanych z populacyjnymi programami wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego.

Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, wysokość alokacji, kryteria, schemat i zasady oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach w ramach przedmiotowego Działania oraz zaprezentowano zasady dotyczące informacji i promocji.  W czasie panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi  na wszystkie pytania oraz wątpliwości uczestników.

Prezentacja ze spotkania