Działanie 6.8 – Informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 grudnia 2020

9 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne, w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014-2020. ukierunkowanych na realizację założeń Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego (dalej RPZ)pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych 2020-2022”.

Podczas spotkania omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów, a także udzielono odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania.

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO WZ, sfinansowany zostanie m.in. cykl dwóch 10-dniowych turnusów rehabilitacyjnych oraz koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 500 pacjentów onkologicznych. Realizacja RPZ pozwoli na przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz udzielenie wsparcia psychologicznego dla pacjentów, przeprowadzone zostaną szkolenia dla personelu medycznego, możliwe będzie dokonanie zakup sprzętu i wyrobów medycznych.

Pobierz plik:

Prezentacja ze spotkania