Działanie 6.8 – Informacja po spotkaniu informacyjnym w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 grudnia 2018

W dniu 4 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 6.8 typ 1 (Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne -Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019-2021”) – nr konkursu – RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18
Konkurs ma na celu wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej. Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele Działania, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów. Padły również odpowiedzi na liczne pytania uczestników.

Prezentacja ze spotkania