Działanie 6.8 – Informacja o złożonych wnioskach

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 lutego 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20, opublikowano 6 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 6 340 596,47 PLN.