Działanie 6.8 – Informacja o zakończeniu naboru wniosków dla II rundy konkursowej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 sierpnia 2022

W związku z zakończeniem naboru wniosków dla II rundy konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 22.06.2022 r. do 22.08.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 18 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 4 811 452,36 PLN.