Działanie 6.8 – Informacja o opublikowanych wnioskach

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 stycznia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20, opublikowany został 1 wniosek, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 889 078,30PLN.