Działanie 6.8 – Informacja o opublikowanych wnioskach w ramach IV rundy konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 listopada 2022

W związku z zakończeniem naboru wniosków dla IV rundy konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 25.10.2022 r. do 25.11.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 25 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 6 100 125,14 PLN.