Działanie 6.8 – Informacja o opublikowanych wnioskach w ramach III rundy konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 października 2022

W związku z zakończeniem naboru wniosków dla III rundy konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, w terminie od dnia 23.08.2022 r. do 24.10.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 20 wniosków o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 5 431 687,65 PLN.