Działanie 6.8- Informacja o liczbie złożonych wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 listopada 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21, opublikowane zostały 4 wnioski, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 5.480.091,55 PLN.