Działanie 6.8 – Informacja o liczbie złożonych wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 stycznia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K66/20, opublikowany został 1 wniosek, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 5 756 355,00PLN.